Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 140 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tác nhân gây...

Câu 2 trang 140 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn. Hãy giải thích vì sao ?...

Câu 2 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn. Hãy giải thích vì sao ?

Tác nhân gây hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn là vì: Do áp suất thẩm thấu của môi trường (trong quả) cao, đường sẽ rút nước trong tế bào vi khuẩn và giết chết chúng.

Quảng cáo