Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 140 SGK Sinh 10 Nâng cao: Người ta thường...

Câu 3 trang 140 SGK Sinh 10 Nâng cao: Người ta thường xát muối lên miếng thịt hoặc con cá. Hãy giải thích tại sao ?...

Chia sẻ
Câu 3 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Đề bài

Khi mua một miếng thịt lợn hoặc một con cá nhưng chưa kịp chế biến, người ta thường xát muối lên miếng thịt hoặc con cá. Hãy giải thích tại sao ?

Quảng cáo

Khi mua một miếng thịt lợn hoặc một con cá nhưng chưa kịp chế biến, người ta thường sát muối lên miếng thịt hoặc con cá là vì: Muối là chất sát trùng, có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Như vậy, miếng thịt hoặc con cá sẽ không bị ôi, đến khi có thời gian chế biến vẫn còn ngon lành.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...