Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 140 Sinh lớp 10 Nâng cao: Việc phơi nắng...

Câu 4 trang 140 Sinh lớp 10 Nâng cao: Việc phơi nắng có tác dụng gì ?...

Câu 4 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Gặp hôm trời nắng to, ai cũng muốn mang phơi một số đồ dùng (như quần áo, chăn chiếu…) cũng như thực phẩm (đậu nành, lạc vừng…). Việc phơi nắng có tác dụng gì ?

Khi trời nắng to, nhiều người mang phơi một số đồ dùng (quần áo, chăn chiếu…) cũng như thực phẩm (đậu nành, lạc vừng…). Làm như vậy là để sử dụng nhiệt độ cao, và một số tia trong ánh sáng mặt trời diệt vi sinh vật, đặc biệt là ức chế sự phát triển của mốc.

Quảng cáo