Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 119 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao trâu...

Câu 3 trang 119 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ ?...

Câu 3 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.

Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ ?

Trâu, bò đồng hoá được cỏ, rơm rạ có giàu chất xơ là vì trong dạ dày của trâu bò có nhiều loại vi sinh vật có khả năng phân giải các chất xenlulôzơ, hêmixenlulôzơ và pectin có trong rơm, rạ và cỏ.

Quảng cáo