Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 18 SGK Sinh 10 Nâng cao: Nêu đa dạng...

Câu 4 trang 18 SGK Sinh 10 Nâng cao: Nêu đa dạng giới Thực vật...

Câu 4 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 4: Giới thực vật.

Nêu đa dạng giới Thực vật.

Giới thực vật rất đa dạng về loài về cấu tạo cơ thể và về hoạt động thích nghi với môi trường sống khác nhau Hiện có khoảng 290 nghìn loài thực vật

Giới thực vật gồm các ngành

Quảng cáo

– Ngành tảo: cơ thể chưa có thân lá rể, sống chủ yếu ở nước là chính.

– Ngành rêu: đã có rễ giả, lá nhỏ, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử và sống ở những nơi ẩm ướt.

– Ngành hạt trần: có cơ quan sinh dưỡng đã hoàn chỉnh, tuy nhiên sinh sản bằng nón, đã có hạt nhưng hạt nằm ngoài, giửa trục nón và vẩy noãn.

– Ngành hạt kín: là ngành thực vật tiến hoá nhất, cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đều phát triển đa dạng, sinh sản bằng hoa-quả-hạt .

– Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, sống nhiều nơi.

Quảng cáo