Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 18 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao chúng...

Câu 5 trang 18 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?...

Câu 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 4: Giới thực vật.

Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?

Rừng cây có vai trò rất quan trọng trong việc điều hoà khí hậu (hấp thụ khí CO2, nhả khí 02 vào khí quyển), thực vật còn cản ánh sáng mặt trời và tốc độ gió, làm tăng lượng mưa khu vực, giữ đất, giữ nước, hạn chế sự xói mòn, sụt lở, lũ lụt và hạn hán. Rừng còn cung cấp gỗ, nguyên liệu cho công nghiệp và dược liệu…

Do vậy, chúng ta phải tích cực trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng.

Quảng cáo