Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Tại sao nói ‘Dạ dày – ruột ở người là một hệ...

Tại sao nói ‘Dạ dày – ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật’ ?...

Chia sẻ
Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Tại sao nói “Dạ dày – ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật” ?

Người ta nói “Dạ dày – ruột ở người là một hệ thống nuôi liên tục đối với vi sinh vật”, là vì con người thường xuyên bổ sung thức ăn vào dạ dày – ruột, đồng thời thải ra ngoài các sản phẩm trao đổi chất cùng với vi sinh vật (tương tự như một hệ thống nuôi liên tục).