Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục thì dựa vào đường...

Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục thì dựa vào đường cong sinh trưởng em sẽ thu hoạch sinh khối vào thời điểm nào là thích hợp ?...

Chia sẻ
Câu 4 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Đề bài

Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục thì dựa vào đường cong sinh trưởng em sẽ thu hoạch sinh khối vào thời điểm nào là thích hợp ?

Nếu nuôi vi sinh vật theo đợt thì dựa vào đường cong sinh trưởng, ta sẽ thu hoạch sinh khối vào cuối pha luỹ thừa, đầu pha cân bằng là thích hợp.