Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Hãy tìm số...

Bài 5 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ, chỉ 10 giờ....

Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ , chỉ 10 giờ.. Bài 5 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

Coi kim giờ của đồng hồ là tia Ou, kim phút là tia Ov. Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou;Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ , chỉ 10 giờ.

Quảng cáo

Đáp án

Số đo lượng giác (Ou, Ov) khi đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ 4 giờ, chỉ 9 giờ, chỉ 10 giờ lần lượt là:

 \({\pi  \over 2} + k2\pi ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{2\pi } \over 3} + k2\pi \,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \)

\(- {\pi  \over 2} + k2\pi ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, – {\pi  \over 3} + k2\pi \,(k \in Z)\)

Quảng cáo