Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 13 trang 13 Đại số 10 Nâng cao: Nêu mệnh đề...

Câu 13 trang 13 Đại số 10 Nâng cao: Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:...

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:. Câu 13 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

a) Tứ giác ABCD đã cho là một hình chữ nhật,

Quảng cáo

b) 9801 là số chính phương.

a) Tứ giác ABCD đã cho không phải là một hình chữ nhật

b) Số 9801 không là số chính phương.

Quảng cáo