Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 15 trang 14 Đại số 10 Nâng cao: Xét hai mệnh...

Câu 15 trang 14 Đại số 10 Nâng cao: Xét hai mệnh đề:...

Xét hai mệnh đề:. Câu 15 trang 14 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Xét hai mệnh đề:

P: “4686 chia hết cho 6”

Quảng cáo

Q: “4686 chia hết cho 4”

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Mệnh đề P ⇒ Q là: “Nếu 4686 chia hết cho 6 thì 4686 chia hết cho 4.

Mệnh đề này sai vì P đúng, Q sai.

Quảng cáo