Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 21 trang 15 Đại số 10 Nâng cao: Chọn phương án...

Câu 21 trang 15 Đại số 10 Nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:...

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:. Câu 21 trang 15 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội tuyển bóng rổ, P(x) là mệnh đề chứa biến “x cao trên 180cm”.

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:

Mệnh đề ““∀x ∈ X; P(x)” khẳng định rằng:

Quảng cáo

A. Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180cm.

B. Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180 cm.

C. Bất cứ ai cao trên 180cm đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

D. Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

Chọn A.

Quảng cáo