Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 24 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Xét xem hai...

Câu 24 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?...

Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?. Câu 24 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?

Quảng cáo

A = {x ∈ R | (x – 1)(x – 2)(x – 3) = 0} và B = {5, 3, 1}

Ta có: A = {1, 2, 3}

Do đó: A ≠ B