Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 29 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Điền dấu “x”...

Câu 29 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp...

Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp. Câu 29 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp

Quảng cáo

a) Sai

b) Đúng

c) Sai

d) Đúng

Quảng cáo