Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 70 Hình học 10: Bài 1. Phương trình...

Câu hỏi 1 trang 70 Hình học 10: Bài 1. Phương trình đường thẳng...

Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng D là đồ thị của hàm số: \(y = {1 \over 2}x\)

a) Tìm tung độ của hai điểm Mo và M nằm trên Δ, có hoành độ lần lượt là 2 và 6.

b) Cho vectơ \(\overrightarrow u  = (2;\,1)\) . Hãy chứng tỏ \(\overrightarrow {{M_0}M} \) cùng phương với  \(\overrightarrow u \)

Quảng cáo

a)

\(\eqalign{
& x = 2 \Rightarrow y = {1 \over 2}x = 1 \Rightarrow {M_0}(2,1) \cr
& x = 6 \Rightarrow y = {1 \over 2}x = 3 \Rightarrow {M_0}(6;\,3) \cr} \)

b)

\(\overrightarrow {{M_0}M}  = (4,\,2) = 2(2,1) = 2\overrightarrow u \)

Vậy \(\overrightarrow {{M_0}M} \) cùng phương với  \(\overrightarrow u \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10