Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 24 Hình học 10:  

Câu hỏi 3 trang 24 Hình học 10:  ...

Câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học 10. C(0; 2). Bài 4. Hệ trục tọa độ

Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26. Cho ba điểm D(-2; 3), E(0; -4), F(3; 0). Hãy vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng Oxy.

 

Quảng cáo

A(4; 2)

B(3; 0)

C(0; 2)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10