Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác...

Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học 10.  . Bài 4. Hệ trục tọa độ

Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21).

Quảng cáo

 

Vị trí của quân xe: hàng 3, cột c

Vị trí của quân mã: hàng 5, cột f

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10