Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác...

Câu hỏi 1 trang 21 Hình học 10: Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học 10.  . Bài 4. Hệ trục tọa độ

Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21).

Quảng cáo
Đang tải...

 

Vị trí của quân xe: hàng 3, cột c

Vị trí của quân mã: hàng 5, cột f


Mục lục môn Toán 10