Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán đại lớp 10: A =...

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán đại lớp 10: A = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}...

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30. Bài 2. Tập hợp

Quảng cáo

Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30

A = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10