Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 10: Bài 1. Giá trị...

Câu hỏi 2 trang 35 Hình học 10: Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ...

Câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 10. Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Quảng cáo

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính R = 1 được gọi là nửa đường tròn đơn vị (h.2.2). Nếu cho trước một góc nhọn α thì ta có thể xác định một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc xOM = α .Giả sử điểm M có tọa độ (xo; yo).

Hãy chứng tỏ rằng sinα = yo, cosα = xo, \(\tan \alpha  = {{{y_0}} \over {{x_0}}};\,\cot \alpha  = {{{x_0}} \over {{y_0}}}\)

Các em học sinh tự trả lời.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10