Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 49 Hình học 10: Cho tam giác ABC...

Câu hỏi 3 trang 49 Hình học 10: Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến ma của tam giác ABC đã...

Câu hỏi 3 trang 49 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến ma của tam giác ABC đã. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Quảng cáo

Cho tam giác ABC có a = 7cm, b = 8cm, c = 6cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến ma của tam giác ABC đã cho.

\(\eqalign{
& m_a^2 = {{2({b^2} + {c^2}) – {a^2}} \over 4} = {{2({8^2} + {6^2}) – {7^2}} \over 4} = {{151} \over 4} \cr
& \Rightarrow {m_a} = {{\sqrt {151} } \over 2} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10