Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 38 Hình học 10: Khi nào góc giữa...

Câu hỏi 4 trang 38 Hình học 10: Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o....

Câu hỏi 4 trang 38 SGK Hình học 10. Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Quảng cáo

Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0o ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180o.

Góc giữa hai vectơ bằng 0o khi chúng cùng hướng với nhau.

Góc giữa hai vectơ bằng 180o khi chúng ngược hướng với nhau.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10