Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình lớp 10: Tìm các giá...

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình lớp 10: Tìm các giá trị lượng giác của các góc 1200, 1500....

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10. Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Tìm các giá trị lượng giác của các góc 1200, 1500.

Quảng cáo

Các giá trị lượng giác của góc 120o là:

\(\eqalign{
& \sin {120^0} = \sin ({180^0} – {60^0}) = \sin {60^0} = {{\sqrt 3 } \over 2} \cr
& \cos {120^0} = – \cos ({180^0} – {60^0}) = – \cos {60^0} = {{ – 1} \over 2} \cr} \)

Các giá trị lượng giác của góc 150o là:

\(\eqalign{
& \sin {150^0} = \sin ({180^0} – {30^0}) = \sin {30^0} = {1 \over 2} \cr
& \cos {150^0} = – \cos ({180^0} – {30^0}) = – \cos {30^0} = {{ – \sqrt 3 } \over 2} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10