Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 11 Đại số 10: B = {3/2;1}

Câu hỏi 3 trang 11 Đại số 10: B = {3/2;1}...

Câu hỏi 3 trang 11 SGK Đại số 10. Bài 2. Tập hợp

Tập hợp B các nghiệm của phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0 được viết là B = { x ∈ R | 2x2 – 5x + 3 = 0}

Quảng cáo

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp B.

B = {3/2;1}

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10