Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 12 SGK Đại số 10: Xét hai trường...

Câu hỏi 3 trang 12 SGK Đại số 10: Xét hai trường hợp:...

Câu hỏi 3 trang 12 SGK Đại số 10. B = { n ∈ N | n là bội của 12}. Bài 2. Tập hợp

Xét hai trường hợp:

A = { n ∈ N | n là bội của 4 và 6}

B = { n ∈ N | n là bội của 12}

Quảng cáo

Kiểm tra các kết luận sau

a)A ⊂ B        b)B ⊂ A

 

Kết luận A đúng

Kết luận B đúng

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10