Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10: Bài 2. Tập...

Câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10: Bài 2. Tập hợp...

Câu hỏi 4 trang 11 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 2. Tập hợp

Quảng cáo

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A = { x ∈ R | x2 + x + 1 = 0}

Do phương trình x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm nên tập hợp A không có phần tử nào

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10