Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 5 trang 11 Toán đại lớp 10: Biểu đồ minh...

Câu hỏi 5 trang 11 Toán đại lớp 10: Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu...

Câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10. Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q. Bài 2. Tập hợp

Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? Có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay không ?

Quảng cáo

Tập hợp các số nguyên Z nằm trong tập hợp các số hữu tỉ Q

Có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10