Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Chuyển động...

Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Chuyển động nào...

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học – Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao. Chuyển động nào

Chuyển động nào dưới đây không đề cập đến việc biến đổi từ nhiệt sang công?

A.Chuyển động quay của đèn kéo quân.

Quảng cáo

B.Sự bật lên của nắp ấm nước khi nước trong ấm đang sôi.

C.Bèo trôi trên dòng sông.

D.Sự bay lên của khí cầu hở nhờ đốt nóng khí bên trong khí cầu.

Chọn C

Quảng cáo