Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Để nhiệt...

Bài 4 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Để nhiệt độ...

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học – Bài 4 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao. Để nhiệt độ

Để nhiệt độ trong phòng ở \({20^0}C\), người ta dùng một máy lạnh (trong trường hợp này người ta gọi là máy điều hòa không khí) mỗi giờ tiêu thụ công bằng \({5.10^6}\)J.

Quảng cáo

Tính nhiệt lượng lấy từ không khí trong phòng mỗi giờ, biết rằng hiệu năng của máy lạnh là \(\varepsilon = 4\)

\(\varepsilon = {{{Q_2}} \over A} \Rightarrow {Q_2} = \varepsilon A = 4.{5.10^6} = {2.10^7}\)J

Quảng cáo