Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao. Hiệu năng

Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao. Hiệu năng...

Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học – Câu C3 trang 303 SGK Vật lí 10 nâng cao.. Hiệu năng

Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 hay không?

Hiệu năng của máy lạnh có thể lớn hơn 1 vì \({Q_2}\) có thể lớn hơn \(\left| A \right|\), và thực tế hiệu năng của máy lạnh luôn lớn hơn 1

Quảng cáo