Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 Trang 119 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nếu dây...

Câu C1 Trang 119 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Nếu dây treo vật rắn ở Hình 26.4 không thẳng đứng thì vật có cân bằng không ? Hãy lí giải rõ....

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm – Câu C1 Trang 119 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Nếu dây treo vật rắn ở Hình 26.4 không thẳng đứng thì vật có cân bằng không ? Hãy lí giải rõ.

Nếu dây treo vật rắn ở Hình 26.4 không thẳng đứng thì vật có cân bằng không ? Hãy lí giải rõ.

Quảng cáo

 

Nếu dây treo vật rắn ở Hình 26.4 không thẳng đứng thì hai lực \(\overrightarrow P \) và \(\overrightarrow T \) không cùng giá nên hai lực không thể trực đối, do đó vật không thể cân bằng.

Quảng cáo