Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 148 SGK Lý 10 nâng cao: Một người có...

Bài 7 trang 148 SGK Lý 10 nâng cao: Một người có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm ...

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng – Bài 7 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một người có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm mặt nước được 0,55s thì dừng chuyển động. Tìm lực cản mà nước tác dụng lên người.

Một người có khối lượng 60kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy ở độ cao 3m xuống nước và sau khi chạm mặt nước được 0,55s thì dừng chuyển động. Tìm lực cản mà nước tác dụng lên người.

Vận tốc người ngay trước khi va chạm mặt nước :

Quảng cáo

\(v = gt = g\sqrt {{{2h} \over g}}  = \sqrt {2gh}  \)

    \(= \sqrt {2.9,8.3}  = \sqrt {58,8}  \approx 7,74(m/s)\)

Chọn chiều dương là chiều hướng xuống thì :

\(F.\Delta t = \Delta p =  – mv \)

\(\Rightarrow F =  – {{mv} \over {\Delta t}} =  – {{60.7,74} \over {0,55}} =  – 845(N).\)

Quảng cáo