Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Hãy...

Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Hãy so sánh...

Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt – Câu C1 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao. Hãy so sánh

Hãy so sánh các tích p1.V1 , p2.V2 và p3.V3 nhận được từ thí nghiệm.

p1.V1= p2.V2= p3.V

Quảng cáo