Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng...

Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH...

Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Dùng dung dịch brom/\(CC{l_4}\) nhận được, \(C{H_2} = CHC{\rm{OOH}}\). Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất : \(HCOOH,C{H_3}{\rm{COOH,C}}{{\rm{H}}_3}C{H_2}OH,\) \(C{H_2} = CHCOOH.\) Viết các PTHH minh họa.

Dùng quỳ tím nhận được \(C{H_3}C{H_2}OH\) là chất không làm

Dùng dung dịch brom/\(CC{l_4}\) nhận được, \(C{H_2} = CHC{\rm{OOH}}\)

Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH

Advertisements (Quảng cáo)

Còn lại \(C{H_3}{\rm{COOH}}\)