Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Bài 68 trang 63 SBT Hình học 11 nâng cao: Chứng minh...

Bài 68 trang 63 SBT Hình học 11 nâng cao: Chứng minh rằng nếu n đường thẳng đôi một cắt nhau và không đồng phẳng thì...

Chia sẻ
Chứng minh rằng nếu n đường thẳng đôi một cắt nhau và không đồng phẳng thì chúng đồng quy.. Bài 68 trang 63 SBT Hình học 11 nâng cao. – Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

68. Trang 63 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

 Chứng minh rằng nếu n đường thẳng \(\left( {n \ge 3} \right)\) đôi một cắt nhau và không đồng phẳng thì chúng đồng quy.

Giải

Quảng cáo

Ta nhận thấy rằng: Nếu ba đường thẳng bất kì trong n đường thẳng \(\left( {n \ge 3} \right)\)   đã cho đồng quy thì n đường thẳng đó đồng quy. Còn nếu tồn tại ba đường thẳng không đồng quy mà từng đôi một cắt nhau tại ba điểm A, B, C rõ ràng A, B, C không thẳng hàng. Khi đó các đường thẳng còn lại đều cắt ba đường thẳng nói trên nên chúng đều thuộc mp(ABC) (trái với giả thiết). Vậy ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp n = 3.

Giả sử ba đường thẳng đã cho là a, b và c; A, B, C lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng b và c, c và a, a và b. Nếu các điểm A, B, C phân biệt từng cặp thì dễ thấy a, b, c đều thuộc mp(ABC) (trái với giả thiết. Vậy các điểm A, B, C phải trùng nhau. Do đó ba đường thẳng a, b, c đồng quy.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...