Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.51 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.51 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Xác suất bắn trúng vòng 10 của An là 0,4. An bắn 3 lần. Gọi X là số lần trúng...

Câu 2.51 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. P. Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc

Xác suất bắn trúng vòng 10 của An là 0,4. An bắn 3 lần. Gọi X là số lần trúng vòng 10.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X.

b) Tính E(X) và V(X).

a) Bảng phân bố xác suất của X là

X

0

Quảng cáo

1

2

3

P

0,216

0,432

0,288

0,064

b) \(E\left( X \right) = 1,2\,\,\,;\,\,\,\,\,\,V\left( X \right) = 0,72\)

Quảng cáo