Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.53 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.53 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc...

Câu 2.53 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bố của An đề nghị thưởng cho An 90 000 đồng để mua một vật kỉ niệm nào đó, nếu An được điểm giỏi ở cả bốn môn học : Toán,  Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng việt (việc đạt điểm giỏi ở các môn là độc lập). Mẹ của An đề nghị với mỗi môn nói trên, môn nào được điểm giỏi thì thưởng 10 nghìn.

Xác suất đạt điểm giỏi của An đối với bốn môn học trên tương ứng là : 0,9 ; 0,7 ; 0;8 và 0,6. Giả thiết rằng, kết quả học tập các môn học của An là độc lập với nhau

a) Tính tiền thưởng trung bình của An nếu theo phương án bố.

Quảng cáo

b) Tính số tiền thưởng trung bình của An nếu theo phương án mẹ.

a) Xác suất để An đạt điểm giỏi cả 4 môn thi là \(0,9.0,7.0,8.0,6 = 0,3024.\) Do đó số tiền thưởng trung bình theo phương án của bố là \(90000.0,3204 = 27216\) đồng.

b) Số tiền thưởng trung bình theo phương án của mẹ là

\(0,9.10000 + 0,7.10000 + 0,8.10000 + 0,6.10000 \)

\(= 30000\) đồng. 

Quảng cáo