Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.48 trang 68 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài...

Câu 2.48 trang 68 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.48 trang 68 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Một người đi du lịch mang 3 hộp thịt, 2 hộp hoa quả và 3 hộp sữa. Do trời mưa nên các hộp thịt mất nhãn. Người đó chọn  ngẫu nhiên ba hộp. Tính xác suất để trong đó có một hộp thịt, một hộp sữa, một hộp hoa quả.

\(P = {{3.2.3} \over {C_8^3}} = {9 \over {28}}\)

Quảng cáo