Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.54 trang 69 SBT Đại số nâng cao lớp 11 i)...

Câu 2.54 trang 69 SBT Đại số nâng cao lớp 11 i) Hỏi có bao nhiêu miếng gỗ :...

Câu 2.54 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. (C) 48                          (D) 56. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Một bộ ghép hình gồm các miếng gỗ. Mỗi miếng gỗ được đặc trưng bởi 4 tiêu chuẩn: chất liệu, màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Biết rằng có hai chất liệu (gỗ, nhựa); có 4 màu (xanh, đỏ, lam, vàng); có 4 hình dạng (hình tròn, vuông, tam giác, lục giác) và có 3 kích cỡ (nhỏ, vừa, lớn)

i) Hỏi có bao nhiêu miếng gỗ :

(A) 45                          (B) 96                         

(C) 58                          (D) 84

ii) Xét miếng gốc “nhựa, đỏ, hình tròn, vừa’. Hỏi có bao nhiêu miếng gỗ khác miếng gỗ trên ở đúng hai tiêu  chuẩn ?

Quảng cáo

(A) 29                          (B) 39                         

(C) 48                          (D) 56

i) Câu trả lời đúng là (B)

Có \(2.4.4.3 = 96\) miếng gỗ.

ii) Câu trả lời đúng là (A)

Có \(C_4^2 = 6\) cách chọn 2 trong 4 tiêu chuẩn. Với hai tiêu chuẩn: “chất liệu, cỡ” thì có \(1.2 = 2\) miếng khác ở đúng hai tiêu chuẩn này. Với hai tiêu chuẩn” “chất liệu, màu” có \(1.3 = 3\) miếng khác ở đúng hai tiêu chuẩn này. Tương tự với hai tiêu chuẩn “chất liệu, dạng” có  miếng. Vối tiêu chuẩn “cỡ, màu” có \(2.3 = 6\) miếng. Với hai tiêu chuẩn “cỡ, dạng” có  miếng. Với hai tiêu chuẩn “màu, dạng” có \(3.3 = 9\) miếng.

Tóm lại có \(2 + 3 + 3 + 6 + 6 + 9 = 29\) miếng.

Quảng cáo