Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 40 trang 58 – 59 Sách BT Hình 11 Nâng cao:...

Câu 40 trang 58 – 59 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào...

Chia sẻ
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Câu 40 trang 58 – 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 4: Hai mặt phẳng song song

40. Trang 58 – 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng còn lại.

b) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng còn lại.

c) Các mặt đối diện của một hình hộp nằm trên những mặt phẳng song song.

Giải

a), c)