Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 58 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao:...

Câu 58 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao: Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu l để...

Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu l để hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là:. Câu 58 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 5: Phép chiếu song song

58. Trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu l để hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là:

a) Một tam giác cân;

b) Một tam giác đều;

Quảng cáo

c) Một tam giác vuông;

a) Qua BC ta dựng một mặt phẳng (P) không đi qua A. Trong mặt phẳng (P) ta dựng tam giác cân BCA1 (BA1 = CA1). Khi đó, phép chiếu song song lên mp(P) theo phương chiếu \(l\) = AA1 biến tam giác ABC thành tam giác cân A1BC.

b) Trong (P) ở câu a), ta dựng tam giác đều BCA2 và chọn phương chiếu \(l\) = AA2.

c) Trong (P) ở câu a), ta dựng tam giác vuông BCA3 (\(\widehat {B{A_3}C} = {90^o}\)) và chọn phương chiếu \(l\) = AA3.

Quảng cáo