Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 86 trang 131 SBT Hình 11 nâng cao: Chú ý. Cũng...

Câu 86 trang 131 SBT Hình 11 nâng cao: Chú ý. Cũng có thể tính góc giữa mp(P) và mp(ABCD) bởi công thức...

Câu 86 trang 131 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. a) Gọi \(I = C{\rm{D}} \cap \Delta ,J = BC \cap \Delta \), Ôn tập chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy bằng a, cạnh bên \(a\sqrt 6 \). Xét đường thẳng ∆ đi qua điểm A và song song với BD. Gọi (P) là mặt phẳng qua ∆ và điểm C’.

a) Thiết diện của hình lăng trụ đã cho khi cắt bởi mp(P) là hình gì? Tính diện tích thiết diện.

b) Tính góc giữa mp(P) và mp(ABCD).

 

a) Gọi \(I = C{\rm{D}} \cap \Delta ,J = BC \cap \Delta \),

\({B_1} = C’J \cap BB’,{D_1} = C’I \cap {\rm{DD}}’\)

thì thiết diện thu được \(A{B_1}C'{D_1}\).

Dễ thấy \(A{B_1}C'{D_1}\) là hình bình hành và B1, D1 lần lượt là trung điểm của BB’, DD’.

Quảng cáo

Từ đó \(A{{\rm{D}}_1} = {D_1}C’\)

Do đó thiết diện \(A{B_1}C'{D_1}\) là hình thoi.

\(\eqalign{  & {S_{A{B_1}C'{D_1}}} = {1 \over 2}{B_1}{D_1},AC’  \cr  & {B_1}{D_1} = B{\rm{D}} = a\sqrt 2   \cr  & AC{‘^2} = A{C^2} + CC{‘^2} = 2{{\rm{a}}^2} + 6{{\rm{a}}^2} = 8{{\rm{a}}^2}  \cr  &  \Rightarrow AC’ = 2{\rm{a}}\sqrt 2  \cr} \)

Vậy \({S_{A{B_1}C'{D_1}}} = {1 \over 2}a\sqrt 2 .2{\rm{a}}\sqrt 2  = 2{{\rm{a}}^2}.\)

b) Ta có \(AC \bot B{\rm{D}}\) mà ∆ // BD nên \(AC \bot \Delta \).

Mặt khác \(C’C \bot \left( {ABC{\rm{D}}} \right)\) nên \(AC’ \bot \Delta \) (định lí ba đường vuông góc).

Vậy \(\widehat {C’AC}\) là góc giữa mp(P) và mp(ABCD).

Ta có \(\tan \widehat {C’AC} = {{CC’} \over {AC}} = {{a\sqrt 6 } \over {a\sqrt 2 }} = \sqrt 3 \), từ đó \(\widehat {C’AC} = {60^0}\)

Chú ý. Cũng có thể tính góc giữa mp(P) và mp(ABCD) bởi công thức

\({S_{ABC{\rm{D}}}} = {S_{A{B_1}C'{D_1}}} = 2{{\rm{a}}^2}\)

mà \({S_{ABC{\rm{D}}}} = {a^2},{S_{A{B_1}C'{D_1}}} = 2{{\rm{a}}^2}\)

tức là \(\cos \varphi  = {1 \over 2}\,\,hay\,\,\varphi  = {60^0}\).

Quảng cáo