Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 9 trang 222 SBT Toán hình 11 nâng cao: ÔN TẬP...

Câu 9 trang 222 SBT Toán hình 11 nâng cao: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC...

Câu 9 trang 222 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường thẳng a và điểm G không nằm trên a. Với hai điểm phân biệt A, B thay đổi trên a, ta lấy điểm C. ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC

Cho đường thẳng a và điểm G không nằm trên a. Với hai điểm phân biệt A, B thay đổi trên a, ta lấy điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm quỹ tích điểm C.

Gọi M là trung điểm AB thì phép vị tự V tâm G tỉ số -2 biến M thành C. Vì M di chuyển trên a nên quỹ tích của C là ảnh của a qua phép vị tự V.

Quảng cáo