Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 100 Hình lớp 11: Muốn chứng minh đường...

Câu hỏi 1 trang 100 Hình lớp 11: Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải làm như thế nào?...

Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Quảng cáo

Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải làm như thế nào?

Sử dụng định lý: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải chứng minh d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng (α)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11