Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 7 trang 112 Hình học 11: Có tồn tại một...

Câu hỏi 7 trang 112 Hình học 11: Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay...

Câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11. Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Quảng cáo

Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?

Không tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11