Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 109 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt...

Câu hỏi 1 trang 109 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc...

Câu hỏi 1 trang 109 SGK Hình học 11. Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Chứng minh rằng nếu có một đường thẳng. Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Chứng minh rằng nếu có một đường thẳng Δ nằm trong (α) và Δ vuông góc với d thì Δ vuông góc với (β)

Quảng cáo

Δ nằm trong (α) và Δ vuông góc với d ⇒ Δ cắt d tại A

Từ A, vẽ đường thẳng a thuộc (β) và a ⊥ d

Vì (α) ⊥ (β) nên góc giữa Δ và a là 900 hay Δ ⊥ a

⇒ Δ ⊥ (d,a) hay Δ ⊥ (β)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11