Trang chủ Bài học Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Câu hỏi 3 trang 109 Hình học 11: Hãy nêu tên các mặt phẳng lần lượt chứa các đường thẳng SB, SC, SD và...
Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.
Câu hỏi 5 trang 111 Hình lớp 11: Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?
Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ?
Câu hỏi 6 trang 111 SGK Hình học 11: Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân...
Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau
Câu hỏi 7 trang 112 Hình học 11: Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD)...
Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ?
Câu hỏi 1 trang 109 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Chứng minh rằng nếu có một đường thẳng Δ nằm trong (α) và Δ vuông góc với d thì Δ vuông góc với (β)
Câu hỏi 2 trang 109 SGK Hình lớp 11: Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với...
Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Chứng minh rằng các mặt phẳng (ABC), (ACD), (ADB) cũng đôi một vuông góc với nhau.
Câu 28 trang 112 SGK Hình 11 Nâng cao, Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Biết góc giữa mp(P) và mp(ABC) là...
Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Biết góc giữa mp(P) và mp(ABC) là φ (φ ≠ 90˚); hình chiếu của tam giác ABC trên mp(P) là tam giác A’B’C’. Chứng minh rằng
Câu 27 trang 112 SGK Hình học 11 Nâng cao, Cho hai tam giác ACD, BCD nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với...
Cho hai tam giác ACD, BCD nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và AC = AD = BC = BD = a, CD = 2x. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD.
Câu 26 trang 112 Toán Hình 11 Nâng cao, Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện...
Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là hình hộp gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau ?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...