Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 25 Hình học 11: Bài 7. Phép vị...

Câu hỏi 1 trang 25 Hình học 11: Bài 7. Phép vị tự...

Câu hỏi 1 trang 25 SGK Hình học 11.  . Bài 7. Phép vị tự

Cho tam giác ABC. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của AB và AC. Tìm một phép vị tự biến B và C tương ứng thành E và F.

Quảng cáo

Theo đề bài ta có:

 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {AE} = {1 \over 2}\overrightarrow {AB} \hfill \cr
\overrightarrow {{\rm{AF}}} = {1 \over 2}\overrightarrow {AC} \hfill \cr} \right.\)

Do đó: Phép vị tự tâm A, tỉ số 1/2 biến điểm B thành điểm E và biến điểm C thành điểm F

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11