Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình lớp 11: Bài 1. Đại...

Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình lớp 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng...

Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước trên mặt bàn? (h.2.11).

Quảng cáo

Theo tính chất 3, nếu đường thẳng là 1 cạnh của thước có 2 điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đó thuộc mặt phẳng bàn

Khi đó, nếu rê thước mà có 1 điểm thuộc cạnh thước nhưng không thuộc mặt bàn thì bàn đó chưa phẳng và ngược lại.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11