Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 14 Hình lớp 11: Chọn hệ tọa độ...

Câu hỏi 4 trang 14 Hình lớp 11: Chọn hệ tọa độ Oxy, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm O chứng minh lại tính chất 1....

Câu hỏi 4 trang 14 SGK Hình học 11. Chọn hệ tọa độ Oxy, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm O chứng minh lại tính chất 1.. Bài 4. Phép đối xứng tâm

Quảng cáo

Chọn hệ tọa độ Oxy, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm O chứng minh lại tính chất 1.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11