Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 4 Hình học 11: Từ M kẻ đường...

Câu hỏi 1 trang 4 Hình học 11: Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với d cắt d tại M’...

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 1. Phép biến hình

Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và M. Dựng hình chiếu vuông góc M’ của điểm M lên đường thẳng d.

Quảng cáo

Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với d cắt d tại M’

⇒ M’là hình chiếu của M trên đường thẳng d

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11